Logo Gmina Chotcza

News

News zdjęcie id 534

Informacja-Wnioski o pożyczkę dla organizacji pozarządowych

03.09.2020

Wnioski o pożyczkę dla organizacji pozarządowych.

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje o możliwości skorzystania z pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, przyznawanej na podstawie art. 15zzda ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych   z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 •  wnioski o pożyczkę mogą składać organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą lub statutową przed dniem 1 kwietnia 2020 r. , (np. stowarzyszenia, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, koła łowieckie, kluby sportowe, parafie)
 • pożyczka może być udzielona do wysokości do 5 tys. zł, ale nie więcej niż 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym, zaś jej oprocentowanie będzie stałe
  i będzie wynosiło w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli, przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski,
 • przychód organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  w poprzednim roku bilansowym nie może przekroczyć 100 000 zł.,
 • we wniosku o pożyczkę organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa
  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
   i o wolontariacie  przedstawia w formie oświadczenia wysokość łącznych przychodów osiągniętych w poprzednim roku bilansowym,
 • okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, a rozpoczęcie spłaty będzie następowało po 3 miesięcznym okresie karencji.
 • pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem , że organizacja pozarządowa lub podmiot,  o którym m owa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , będzie prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

 
Wniosek o pożyczkę należy składać w powiatowym urzędzie pracy terytorialnie właściwym ze względu na siedzibę organizacji pozarządowej.
Druki dokumentów zamieszczone są w zakładce Dla pracodawców i przedsiębiorców > Tarcza antykryzysowa COVID-19.
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu
48/ 3323658

Wójt gminy zaprasza

<p>Janusz Witczak</p>

Janusz Witczak

Przyjęcia interesantów:
pn. - 8.00 - 15.00

Urząd Gminy Chotcza

Chotcza -Józefów 60
27-312 Chotcza
tel.: 48 375 10 32
fax: 48 375 10 33
e-mail: ug@chotcza.pl

Godziny pracy

Urzędu Gminy:

pn. -     800 - 1600
wt. -      730 - 1530
śr. -       730 - 1530
cz. -        730 - 1530
pt. -          730 - 1530

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.