Logo Gmina Chotcza

Odnawialne Źrodła Energii

 

Projekt nr RPMA.04.01.00-14-6948/16

 

„Ekoenergia w gminach Policzna, Chotcza, Garbatka-Letnisko i Kazanów”

Celem głównym projektu  

Celem głównym projektu jest efektywne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w 4 gminach: Policzna, Chotcza, Garbatka-Letnisko i Kazanów przyczyniające się do powstania infrastruktury przyjaznej środowisku. Cele projektu są związane z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii przez mieszkańców 4 gmin, co wiąże się m.in. z poprawą jakości powietrza w regionie i poprzez to są spójne z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Przedmiotowy projekt w szczególności wpisuje się w Oś priorytetową działanie IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.1  Odnawialne źródła energii, cel szczegółowy Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii. Inwestycja ma na celu poprawę infrastruktury w zakresie wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej i cieplnej z OZE, dzięki wykorzystywaniu w sposób bezpośredni energii słonecznej i aerotermalnej. Zaplanowane w ramach projektu działania przyczynią się do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz podniesienie oszczędności energii w budynkach mieszkalnych na terenie 4 gmin.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę jednostek wywarzania energii z OZE:

panele fotowoltaiczne  115 szt.,

instalacje solarne  327 szt.,

kotły klasy 5 na biomasę 73 szt.

powietrzne ciepła: 11 szt.

Wskaźniki produktu

1.    Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt] -2,87

2.    Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe] - 0,48

3.    Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (CI 30) MW - 3,35

4.    Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE szt. 115

5.    Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE szt. 411

Wartość projektu ogółem:                             7 637 863,79 zł
Wydatki kwalifikowane:                             6 903 333,13 zł
Dofinansowanie ze środków EFRR:          5 522 666,52  zł

Więcej informacji pod linkiem:

https://projektekoenergia.pl/

Wójt gminy zaprasza

<p>Janusz Witczak</p>

Janusz Witczak

Przyjęcia interesantów:
pn. - 8.00 - 15.00

Urząd Gminy Chotcza

Chotcza -Józefów 60
27-312 Chotcza
tel.: 48 375 10 32
fax: 48 375 10 33
e-mail: ug@chotcza.pl

Godziny pracy

Urzędu Gminy:

pn. -     800 - 1600
wt. -      730 - 1530
śr. -       730 - 1530
cz. -        730 - 1530
pt. -          730 - 1530

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.