Logo Gmina Chotcza

News

News zdjęcie id 736

Zaproszenie do II etapu konsultacji Projektu Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

10.08.2021

Szanowni Państwo!

Kieruję do konsultacji publicznych drugą wersję projektu Planu Strategicznego
Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Z ogromnym uznaniem dla Państwa zaangażowania, chciałbym poinformować,
że w trakcie konsultacji pierwszej wersji projektu Planu Strategicznego Wspólnej
Polityki Rolnej, do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wpłynęło blisko 3500
stanowisk.

Przez wiele tygodni w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwały intensywne prace
skoncentrowane na analizie zgłoszonych uwag, komentarzy i opinii. Podjęliśmy
starania polegające na wypracowaniu najbardziej wyważonych rozwiązań, które
umożliwiają uwzględnienie zróżnicowanych potrzeb obywateli, grup, środowisk
i instytucji.

Analizę przeprowadziły zespoły eksperckie zaangażowane w proces programowania
Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. W efekcie tej
pracy w drugiej wersji projektu Planu uwzględniono lub częściowo uwzględniono
szereg sugestii.

Dążę do zachowania oraz rozwoju zrównoważonego modelu polskiego rolnictwa, jako
gwarancji bezpieczeństwa żywnościowego, wkładu w żywotność i różnorodność
obszarów wiejskich oraz w gospodarkę niskoemisyjną, chroniącą zasoby bioloqiczne
dla następnych pokoleń. Między innymi z tego powodu, pomoc w ramach Planu

Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej, ukierunkowana jest na zapewnienie
konkurencyjności i trwałości ekonomicznej podmiotów rolno-spożywczych, qłównle
poprzez zwiększenie ich zdolności do zapewnienia stabilności - zarówno w krótkiej,
jak i w dłuższej perspektywie. Wsparcie, proponowane w ramach Planu, ma również
na celu zapewnienie odpowiednich dochodów małym gospodarstwom, które realizują
ważne funkcje społeczne. Odgrywają również istotną rolę w zakresie ochrony
środowiska naturalnego. Komplementarnie do systemu płatności bezpośrednich
i obszarowych, w ramach II filaru Wspólnej Polityki Rolnej, realizowane będzie
wsparcie inwestycyjne ukierunkowane na ich restrukturyzację i modernizację.
Organizacje rolnicze i jednostki naukowe w ramach konsultacji pierwszej. wersji
projektu Planu zgłosiły potrzebę wprowadzenia definicji aktywnego rolnika, która ma
służyć lepszemu ukierunkowaniu wsparcia i ograniczeniu zjawiska "fikcyjnych
rolników". Informuję, że definicja rolnika aktywnego zawodowo, została wypracowana
i dodana do drugiej wersji projektu Planu.

Opracowany projekt Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027,
to także odpowiedź na wyzwania wynikające z ambitnych celów środowiskowo-
klimatycznych i w obszarze cyfryzacji, wyznaczonych dla Wspólnej Polityki Rolnej.
Z tego powodu istotny element Planu stanowią interwencje, których celem będzie
realizacja kluczowych założeń strategii "Od pola do stołu" i strategii na rzecz
bioróżnorodności. Pozwoli to odegrać Wspólnej Polityce Rolnej, nie tylko istotną rolę
w kształtowaniu dochodów rolniczych i konkurencyjności rolnictwa, ale także usprawni
proces przechodzenia lub wzmacniania zrównoważonych systemów produkcji
żywności, ważnych dla ochrony i środowiska. Dlatego też, chciałbym wyrazić:
wdzięczność za wszystkie zgłoszone przez Państwa sugestie dotyczące,
m.in. ekoschematów, których część także ujęta jest w drugiej wersji projektu Planu.
Po przeanalizowaniu nadesłanych uwag dotyczących roli samorządów województw
w krajowej sieci WPR, zaproponowaliśmy zwiększenie zakresu zadań samorządów
województw w ramach sieci o zadania dotyczące rozwoju obszarów wiejskich.
Zdecydowaliśmy także o utrzymaniu rozpoznawalnej nazwy KSOW. Z tego samego
powodu, w kolejnej wersji projektu Planu, proponujemy rozszerzenie katalogu
interwencji o wsparcie na rzecz rozwoju infrastruktury na obszarach wiejskich.
Zakładamy także, że budżet na wsparcie w zakresie podejścia LEADER będzie
znacząco wyższy od minimalnego budżetu wymaganego przepisami UE.

Wymieniłem tylko kilka przykładów uwzględnionych uwag, które zgłosili Państwo
w trakcie konsultacji pierwszej wersji projektu Planu. Zbiorcze zestawienie wszystkich
uwag zgłoszonych za pośrednictwem formularza, opublikowane jest wraz z drugą
wersją projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027'.

Przed nami kolejny, niezwykle istotny krok dotyczący przygotowania ostatecznej wersji
Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Rozpoczynamy
konsultacje publiczne drugiej wersji projektu Planu. Został on uzupełniony o elementy,
które nie znalazły się w pierwszej wersji projektu Planu, m.in. budżet programu oraz
plan wskaźników monitorowania.

Wszelkie opinie, sugestie, komentarze i uwagi mogą Państwo zgłaszać poprzez
formularz zamieszczony na poświęconej konsultacjom stronie, na portalu gov.pl:
https:l/gov.pl/web/wprpo2020 .

Bardzo dziękuję za Państwa dotychczasową aktywność. Każda sugestia jest dla nas
niezwykle ważna i posłuży poprawie jakości decyzji i legislacji. Zgodnie z przyjętym
harmonogramem dalszych prac kolejna wersja Planu Strategicznego Wspólnej Polityki
Rolnej na lata 2023-2027 zostanie, pod koniec roku, przekazana do Komisji
Europejskiej, gdzie rozpoczną się negocjacje projektu. Informacje o każdym etapie
prac dotyczących Planu Strategicznego WPR będą dostępne na stronie internetowej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Serdecznie zachęcam Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach. Liczę na Państwa
zaangażowanie i zgłaszanie wszelkich uwag, propozycji zmian, czy opinii dotyczących
drugiej wersji projektu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 ..
2027.

https://gov.pl/web/wprpo2020.

Wójt gminy zaprasza

<p>Janusz Witczak</p>

Janusz Witczak

Przyjęcia interesantów:
pn. - 8.00 - 15.00

Urząd Gminy Chotcza

Chotcza -Józefów 60
27-312 Chotcza
tel.: 48 375 10 32
fax: 48 375 10 33
e-mail: ug@chotcza.pl

Godziny pracy

Urzędu Gminy:

pn. -     800 - 1600
wt. -      730 - 1530
śr. -       730 - 1530
cz. -        730 - 1530
pt. -          730 - 1530

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.