Logo Gmina Chotcza

News

News zdjęcie id 1078

Przypominamy o Możliwości składania wniosków o dodatek elektryczny

01.12.2022

Informujemy, że od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. można składać wnioski o dodatek elektryczny. Wnioski złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Wnioski składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

Podstawą prawną przyznania dodatku elektrycznego jest ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. poz. 2127 i 2243).

Dodatek elektryczny przysługuje gospodarstwom domowym, których źródłem ogrzewania jest pompa ciepła, podgrzewacz, nagrzewnica lub bojler zasilany energią elektryczną pochodzącą od dostawcy prądu.

Uwaga: Jeżeli bojler w domu jest tylko urządzeniem służącym do podgrzewania wody użytkowej, a do ogrzewania domu służy inne źródło ciepła, to dodatek elektryczny nie przysługuje.

Dodatek nie przysługuje gospodarstwom, które czerpią własny prąd z mikroinstalacji fotowoltaicznych* (art. 27 ust. 2 ustawy).

* Mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378, z późn. zm.), rozliczanej zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy.

Na jeden adres można otrzymać tylko jeden dodatek do prądu (art. 28 ustawy).

 

Dodatek elektryczny przysługuje gospodarstwom, które nie skorzystały wcześniej z dodatku węglowego lub dodatków do: peletu, oleju, gazu LPG i drewna.

 

 

Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej uprawnionego gospodarstwa domowego.

Kwota dodatku elektrycznego wynosi 1000 zł, gdy zużycie w 2021 r. nie przekraczało 5 MWh, albo 1500 zł w przypadku, gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh. Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

Wskazane we wniosku funkcjonujące źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do dnia 11 sierpnia 2022 r. do centralnej ewidencji emisyjności budynków (wyjątek stanowią nowe źródła ogrzewania, uruchomione po raz pierwszy po tej dacie). Jeżeli jednak źródło zostało wpisane lub zgłoszone po 11 sierpnia 2022 r. (bądź w ogóle nie zostało zgłoszone), wówczas dodatek może zostać przyznany po przeprowadzeniu przez pracowników gminy wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania Wnioskodawcy.

Więcej informacji na temat dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła  znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Druki do pobrania: 

/_portals_/chotcza/CKFiles/Wniosek.docx

/_portals_/chotcza/CKFiles/01.12_rodo_dodatek_elektryczny.docx

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220002127/U/D20222127Lj.pdf

Wójt gminy zaprasza

<p>Janusz Witczak</p>

Janusz Witczak

Przyjęcia interesantów:
pn. - 8.00 - 15.00

Urząd Gminy Chotcza

Chotcza -Józefów 60
27-312 Chotcza
tel.: 48 375 10 32
fax: 48 375 10 33
e-mail: ug@chotcza.pl

Godziny pracy

Urzędu Gminy:

pn. -     730 - 1600
wt. -      730 - 1530
śr. -       730 - 1530
cz. -        730 - 1530
pt. -          730 - 1500

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.